Zonecommandant (m/v)

Brandweer Zone Rand / Zonaal Kantoor (Brasschaat) / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 31 augustus 2019

Brandweer Zone Rand

Gemeenten: Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.

Brandweer Zone Rand gaat over tot de vacant verklaring van de functie van zonecommandant van haar zone met vaststelling van het selectiereglement in bijlage.

Beschrijving

De kandidaat voor de functie van zonecommandant moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. een nuttige ervaring hebben in een operationele functie binnen de civiele veiligheid en minstens vijf jaar in een managementfunctie;
 2. minstens de graad van kapitein hebben.

Enkel de operationele leden, die geen stagiair zijn, van een zone of van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich kandidaat stellen.

Aan bovenstaande voorwaarden moet voldaan worden uiterlijk op de uiterste datum van inschrijven.

Bij de kandidatuurstelling voegt de kandidaat een motivatiebrief met uitgebreid CV (vermelding van titels en verdiensten) en management project voor de zone. De kandidatuurstelling moet ​per mail​ overgemaakt worden aan Brandweer Zone Rand, t.a.v. Annick Vervoort, HR coördinator (​Annick.Vervoort@brandweer.zonerand.be​ ) ten laatste op ​31 augustus 2019.

Profiel

Technische competenties:

 • grondige kennis van managementtechnieken;
 • functionele kennis van financieel beheer, logistiek, ICT, personeelsbeheer;
 • grondige kennis van de hulpdiensten, hun middelen, bevoegdheden, ...;
 • functionele kennis van de werking van de overheid.

Persoonsgebonden competenties:

 • leidinggevende competenties (leidinggeven, delegeren);
 • organisatorische competenties (plannen, organiseren, resultaatgericht werken, probleemoplossend werken, besluitvaardigheid);
 • beleidsmatige competenties (visie ontwikkelen, adviseren, netwerken);
 • communicatieve competenties (klantgericht werken, inlevingsvermogen, samenwerken, inspraak);
 • taakgerichte competenties (inzet, initiatief, creativiteit, flexibel, ordelijk);
 • zelfsturende competenties (loyaal zijn, stressbestendig, integriteit).

Aanbod

Een zonecommandant is

 • operationeel coördinator: verzekeren van de strategische coördinatie in noodsituaties teneinde de noodsituatie zo snel en efficiënt mogelijk te bedwingen, door de menselijke en materiële schade maximaal te beperken
 • operationeel medewerker: erop toezien permanent in staat te zijn om de operationele taken uit te voeren teneinde de permanente beschikbaarheid van de hulpdiensten, volgens de meest recente goede praktijken, te waarborgen
 • administratief leidinggevende: het leadership opnemen over de zone teneinde de goede operationele, administratieve en technische werking van de zone te verzekeren
 • contactpersoon: verantwoording afleggen aan de bestuurlijke overheden over het gevoerde beleid en voorstellen doen over het te voeren beleid
 • facilitator: good governance implementeren en faciliteren in de zone teneinde de basisbeginselen van behoorlijk bestuur op economisch vlak (zuinigheid, effectiviteit, efficiëntie) en op moreel vlak (legitimiteit, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid) in de dagelijkse praktijk van de werking van de zone te laten doordringen.