Zonecommandant (m/v)

Hulpverleningszone Oost / Zone Oost / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 22 Mei 2019

Hulpverleningszone Oost

Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele.

Brandweerzone Oost gaat op zoek naar een zonecommandant (m/v). In deze boeiende en afwisselende functie zijn geen twee dagen hetzelfde. Je staat in voor de dagelijkse werking van de organisatie, ontwikkelt een visie, missie en waardekader voor de zone uit en staat in voor het management en operationeel plan.

Beschrijving

Meer dan 180.000  inwoners van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele rekenen erop dat de brandweer op elk moment kan uitrukken. Naast die evidente interventie-opdracht wil de Brandweerzone Oost in Oost-Vlaanderen ook volop inzetten op alle andere opdrachten uit de veiligheidsketen, zoals preventie, proactie en preparatie. Om die totaalopdracht te realiseren en om tegelijk een performante interne werking van de Brandweerzone Oost te garanderen, is de zone momenteel op zoek naar een zonecommandant. Van de zonecommandant wordt verwacht dat hij/zij de organisatie naar een nieuwe toekomst leidt, nu de eerste groeipijnen van de zonevorming achter de rug zijn en een nieuwe beleidsperiode voor de deur staat. 

Als manager van de brandweerzone leid je de dagelijkse werking van de organisatie met als doel de goede operationele, administratieve en technische werking van de zone te verzekeren. Je ontwikkelt als strategisch adviseur een visie, missie en het gemeenschappelijk waardenkader voor de zone uit en staat in voor het management -en operationeel plan. Je geeft richting aan de organisatie door doelstellingen te ontwikkelen en hier gericht naar toe te werken door binnen het reglementair, juridisch en economisch kader de nodige randvoorwaarden (zoals een gepaste organisatiestructuur) en ondersteuning hiertoe te voorzien. Je stuurt en inspireert het operationeel en administratief personeel en fungeert als rolmodel voor de organisatie. Je vervult een scharnierfunctie tussen de bestuurlijke overheden en de brandweerzone en creëert als verbindingsfiguur de optimale ruimte voor samenwerking. Je verzekert de operationele en strategische coördinatie in noodsituaties met als doel om de noodsituatie zo snel en efficiënt mogelijk te bedwingen en de menselijke en materiële schade maximaal te beperken. Je ziet er als operationeel coördinator (en medewerker) op toe dat de brandweerzone in staat is om de operationele taken uit te voeren zodat de permanente beschikbaarheid van de hulpdiensten, volgens de meest recente goede praktijken, gewaarborgd is.

Brandweerzone Oost wordt momenteel begeleid door een interimmanager met als doel de operationele werking en bedrijfsvoering van de organisatie naar een hoger professioneel niveau te tillen waardoor de zonecommandant in de juiste omstandigheden zijn rol kan opnemen. 

De volledige functiebeschrijving is opgenomen als bijlage van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie.

Alle informatie over de functie en wijze van solliciteren is terug te vinden via volgende link: https://www.poolstok.be/vacatures/zonecommandant-54507 

Profiel

U heeft grondige kennis van managementtechnieken (prestatiemeetsystemen, vergadertechnieken, aansturing en motivatie, communicatietechnieken), functionele kennis van financieel beheer, logistiek, ICT en personeelsbeheer. U kent de operationele technieken, de overige hulpdiensten en hun middelen en bevoegdheden. Daarnaast bent u vertrouwd met de werking van de overheid, reglementering en recht.

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan de onderstaande formele deelnemingsvoorwaarden:

  • een nuttige ervaring hebben in een operationele functie binnen de civiele veiligheid en minsten 5 jaar in een managementfunctie;
  • minstens de graad van kapitein hebben

Enkel de operationele leden, die geen stagiair zijn, van een zone of van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich kandidaat stellen.

De selectievoorwaarden kan u raadplegen in het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie én aanvullend het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot wijziging van het hiervoor genoemde koninklijk besluit van 26 maart 2014.

Aanbod

  • een inhoudelijk boeiende en uitdagende job die maatschappelijk relevant is
  • een mandaatfunctie van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar

Bekijk het selectiereglement voor meer informatie omtrent het aanbod.