Zonecommandant

Hulpverleningszone Meetjesland Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 15 April 2019

Hulpverleningszone Meetjesland

Gemeenten: Aalter, Eeklo, Maldegem, Nevele, Kaprijke, Knesselare, Waarschoot, Sint-Laureins en Zomergem

Hulpverleningszone Meetjesland groepeert de 4 brandweerposten van Aalter, Eeklo, Kaprijke en Maldegem. Bijna 230 vrijwilligers en beroeps brandweerlieden en ambulanciers staan 24 op 24 uur in voor de veiligheid in het Meetjesland. Daarnaast heeft de hulpverleningszone een 10-tal administratieve en logistieke medewerkers.

Hulpverleningszone Meetjesland gaat over tot de aanwerving van een zonecommandant (mandaatfunctie).

Beschrijving

De zonecommandant is de eindverantwoordelijke voor de leiding, de organisatie en het beheer van de hulpverleningszone Meetjesland.
Je bent belast met het strategisch beleid op inhoudelijk en uitvoerend vlak, onder leiding van de zoneraad, het college en de voorzitter.
Je vertegenwoordigt de hulpverleningszone ten aanzien van interne en externe stakeholders.
De zonecommandant is tevens operationeel inzetbaar en verzekert de strategische coördinatie in noodsituaties.

Profiel

Je hebt grondige kennis van managementtechnieken (prestatiemeetsystemen, vergadertechnieken, aansturing en motivatie, communicatietechnieken), functionele kennis van financieel beheer, logistiek, ICT en personeelsbeheer. Je kent de operationele technieken, de overige hulpdiensten en hun middelen en bevoegdheden. Daarnaast ben je vertrouwd met de werking van de overheid, reglementering en recht.

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan de onderstaande formele deelnemingsvoorwaarden:

  • Een nuttige ervaring hebben in een operationele functie binnen de civiele veiligheid en minstens 5 jaar in een managementfunctie;
  • Minstens de graad van kapitein hebben.

Enkel de operationele leden, die geen stagiair zijn, van een zone of van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich kandidaat stellen.

De selectievoorwaarden kan je raadplegen in het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie én aanvullend het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot wijziging van het hiervoor genoemde koninklijk besluit van 26 maart 2014.

Aanbod

  • Aanstelling als zonecommandant bij mandaatfunctie voor een hernieuwbare periode van zes jaar.
  • Als vrijwillig lid heeft een aanstelling als zonecommandant een tijdelijke professionalisering tot gevolg voor een hernieuwbare periode van zes jaar.
  • U ontvangt een basiswedde in functie van uw graad overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszone.
  • U ontvangt een mandaattoelage overeenkomstig de bepalingen van he Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzonder rekenplichtige.