Vrijwillige brandweerlui m/v

Brandweer Zone Oost-Limburg / Bilzen, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen en Voeren / Limburg

Solliciteren kan tot: 12 Mei 2019

Brandweer Zone Oost-Limburg

Gemeenten: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.

Wil jij je in je vrije tijd inzetten voor de veiligheid van onze burgers?

Werk je graag in team, op een enthousiaste en respectvolle manier samen?

Ben je sportief en heb je een hart voor hulpverlening?

Brandweerzone Oost-Limburg gaat over tot de aanwerving en de aanleg van een werfreserve voor:

VRIJIWLLIGE BRANDWEERLUI M/V voor alle posten:

Bilzen, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen en Voeren

werfreserve voor:

Beschrijving

Als brandweervrijwilliger (m/v) voer je elke interventie of taak uit die tot het operationele takenpakker van de brandweer behoort (zoals brandbestrijding, technische hupverlening, milieuvervuiling...), onder het gezag van je hiërarchisch meerderen.

Naast de interventies, zorg je ook mee voor het onderhoud van de kazerne en het materiaal. Je oefent voldoende met het oog op het goed uitvoeren van de opdrachten. Bovendien draag je, onder leiding van je post-en sectoroverste, bij tot de goede werking en ontwikkeling van de dienst. Je voert zelfstandig kleine opdrachten uit en maakt hiervan een schriftelijk verslag op.

Profiel

Je bent empatisch en flexibel, je kan goed in team werken, je presteert ook onder druk en in moeilijke omstandigheden. Je beschikt over algemene technische vaardigheden. Je hulpvaardigheid en je operationele beschikbaarheid van minstens 25% per kalenderjaar, dragen bij tot de permanente inzetbaarheid van onze zone. Je woont binnen een straal van 4 km of op max. 8 minuten van de brandweerpost.

Je bent ten minste 18 jaar en Belg of burger van een land dat deel uitmaakt van de EER of van Zwitserland. Je geniet je burgerlijke en politieke rechten, je bent in orde met de dienstwetplichten en je gedrag is in overeenstemming met de eisen van deze betrekking. Je beschikt over een rijbewijs B en een Federaal Geschiktheidsattest basis, midden of hoger kader. Je voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de functiebeschrijving van vrijwillig brandweerman, te raadplegen op www.bwol.be/vacatures.

 

Aanbod

Voor iedere prestatie word je per uur vergoed aan de tarieven van het KB van 19 april 2014 aangaande de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Je start aan een uurloon van €13,13 in de graad van brandweerman-stagiair. Bij maximum anciënniteit bedraagt je uurloon €17,67.

Je wordt benoemd voor een periode van 6 jaar als vrijwillig personeelslid van de zone op het einde van de aanwervingsstage, voor zover deze gunstig beoordeeld werd. Meer info over de aanwervingsstage vind je op www.bwol.be/vacatures.

 

Solliciteren:

Stuur vóór 13 mei 2019 je motivatiebrief, cv, kopie van je FGA, rijbewijs en identiteitskaart, én een uittreksel van het strafregister model 3 (maximaal 3 maanden geleden afgeleverd) naar personeel@bwol.be of per post naar Brandweerzone Oost-Limburg, C-Mine 50, 3600 Genk.

 

Selectieprocedure:

Voldoe je aan de aanwervingsvoorwaarden op datum van de kandidaatstelling, dan word je uitgenodigd voor de vergelijkende proef: een online test en een interview (selectiereglement zie www.bwol.be/vacatures). Vóór indiensttreding volgt een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.