VRIJWILLIG BRANDWEER M/V

Hulpverleningszone Fluvia West-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 29 september 2019

Hulpverleningszone Fluvia

Gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

De Hulpverleningszone Fluvia omvat 14 gemeenten met 17 brandweerposten waarin 800 vrijwilligers en 60 beroepskrachten actief zijn ter bescherming van 310.000 inwoners en 24.000 ondernemingen. De hulpverleningszone Fluvia is één van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. De betrekking is te begeven door aanwerving in het vrijwillig kader. Er wordt een wervingsreserve aangelegd die twee jaar geldig is.

Beschrijving

Een brandweerman werkt samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, ladderwagen, …). Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert hij opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert hij het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

Profiel

Om aangeworven te kunnen worden dient aan de aanwervingsvoorwaarden voor de betrekking van vrijwillig brandweerman voldaan te worden:

1. Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;

2. Ten minste 18 jaar oud zijn;

3. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt  een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum van het indienen van de kandidaturen

4. De burgerlijke en politieke rechten genieten

5. In orde zijn met de dienstplichtwetten

6. Houder zijn van het rijbewijs B

7. Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader, middenkader of hoger kader

De kandidaat woont op het grondgebied van de zone of kan de kazerne bereiken binnen een tijdspanne van maximum 10 minuten vertrekkende van zijn woonplaats. De kazerne is deze van de brandweerpost aan dewelke de kandidaat zal toegewezen worden. De kandidaat moet hieraan voldoen op het moment van de benoeming.

Aanbod

De kandidaturen moeten uiterlijk tegen 29 september 2019 ingediend zijn. Om ontvankelijk te zijn bevatten deze:

  1. Een motivatiebrief
  2. Een volledig C.V.
  3. Een uittreksel uit het strafregister, model 1.
  4. Een kopie van het rijbewijs B (of hoger)
  5. Een kopie van het federaal geschiktheidsattest.

    Solliciteren kan per mail aan:  solliciteren@hvzfluvia.be . Zie ook www.hvzfluvia.be voor meer informatie.