Brandweerscholen

De elf opleidingscentra voor de civiele veiligheid in België organiseren de federale geschiktheidsproeven en reiken de Federale Geschiktheidsattesten uit. Als je aangenomen wordt in een bepaalde zone, is het ook hier dat je je brandweeropleiding zal volgen.

Voltijdse operationele medewerker brandweerschool (deskundige brandweer)

PIVO - opleidingscentrum voor de brandweer / Asse / Vlaams-Brabant

Solliciteren kan tot: 13 september 2019

PIVO - opleidingscentrum voor de brandweer

Het opleidingscentrum werd opgericht in 1989 en maakt sedert 2000 deel uit van het PIVO. De campus van 22 Ha is ondertussen uitgebouwd tot een volwaardig oefencentrum.

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) zoekt een voltijdse operationele medewerker brandweerschool (deskundige brandweer) voor de brandweerschool

Beschrijving

De brandweerschool van het PIVO organiseert opleidingen en realistische oefeningen voor de openbare brandweerdiensten en bedrijven. Het centrum is gevestigd in Asse en beschikt over een uitgebreide oefeninfrastructuur en zet in op de nieuwste lesmethodieken.

Profiel

 • Via werving: je hebt een bachelor diploma en een minimale vakkennis.
  OF je beschikt niet over een bachelor diploma, maar je hebt minstens 2 jaar beroepservaring op het vlak van technieken.
  Opgelet: je dient aan deze voorwaarden te voldoen op 13/09/2019.
  Via detachering: je hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs, bent vastbenoemd bij een openbaar bestuur en je bent brandweervrijwilliger OF je bent beroepsbrandweerman/vrouw bij een openbare brandweerdienst. Opgelet: je dient aan deze voorwaarden te voldoen op 13/09/2019.
 • Je hebt een technische aanleg en hebt voeling met de brandweer.
 • Je legt de nodige contacten en initieert samenwerkingsverbanden, zowel intern als extern, om de dienstverlening bekend te maken en doelgroepen (brandweerzones, docenten, cursisten) te informeren.
 • Je brengt je expertise over aan je klanten door het verlenen van advies, het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen en je doet dit op een manier die aangepast is aan het doelpubliek, met name personeel van brandweerdiensten, bedrijven en instellingen.
 • Je neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen. Je kan met alternatieve ideeën/oplossingen voor de dag komen.
 • Je staat in voor een efficiënte voorbereiding, planning, opvolging en organisatie van de eigen werkzaamheden, projecten/projectonderdelen en opleidingen.
 • Je volgt ontwikkelingen binnen het vakgebied op en je documenteert je hierover in functie van de uit te bouwen lessen en vormingen. Je formuleert voorstellen die bijdragen aan een betere werking/aanpak van de administratieve/organisatorische taken van de brandweerschool.
 • Je gaat flexibel om met opdrachten en tijdsbesteding (avond- en zaterdagwerk) en je past je gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter) te kunnen bereiken.
 • Je blijft kalm en rustig in situaties van langdurig verhoogde druk of in crisissituaties die eigen zijn aan de opdracht.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur met als standplaats het PIVO te Asse.
 • Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies.