Twee beroepssergeanten via professionalisering in dezelfde zone

Hulpverleningszone Waasland / Sint-Niklaas / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 21 januari 2019

Hulpverleningszone Waasland

Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.

Het zonecollege van Hulpverleningszone Waasland heeft beslist twee functies van beroepssergeant vacant te verklaren en deze functie in te vullen via professionalisering in dezelfde zone.

Beschrijving

De sergeant voert zijn taken uit binnen de basisbrandweerzorg. Als eerste leidinggevende ter plaatse bij een incident, moet hij een voorlopig plan maken. Dit moet hij kunnen bij elk incident. Daartoe heeft hij voldoende basiskennis nodig.

Hij heeft oog voor de maatschappelijke impact die een incident met zich mee kan brengen.

De functie sergeant brengt verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. De sergeant heeft de leiding over de bemanning van een (multifunctionele) autopomp en de bemanning van bijzondere voertuigen die aan de autopomp worden gekoppeld. Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele leiding en uitvoeringscoördinatie van mensen en middelen vanaf het moment van uitruk tot en met het moment van terugkeer in de kazerne. In geval van opschaling heeft hij de leiding over de (blus)ploegen tot de aankomst van de adjudant of officier. Als deze aanwezig is, handelt hij onder verantwoordelijkheid van de adjudant of officier. Indien de omstandigheden daarom vragen, handelt de sergeant op eigen initiatief. Hij hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

De volledige functiekaart en alle informatie op www.hvz-waasland.be/vacatures.

Profiel

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum, 21 januari 2019 om 23u59, voldoen aan volgende voorwaarden:

  • 1° benoemd zijn als vrijwillig personeelslid;
  • 2° voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving;
  • 3° over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar in dezelfde en/of in een hogere graad beschikken, aanwervingsstage niet inbegrepen;
  • 4° beschikken over het attest "Competentiemanagement en evaluatie" en de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1;
  • 5° niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.

Aanbod

De weddeschalen voor sergeant zijn van toepassing, bij vragen omtrent de verloning kunt u contact opnemen met de personeelsdienst via sollicitatie@hvzwaasland.be.