Extra aanwervingsprocedure vrijwillig brandweerman (M/V) met werfreserve

Brandweer zone Kempen / Brandweer zone Kempen: posten Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo. / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 17 juli 2019

Brandweer zone Kempen

Gemeenten: Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk,Herenthout, Herentals, Hulshout, Herselt, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

De zone
Sinds de start van de zone op 1 januari 2015 hebben 7 brandweerposten, die 15 Kempische gemeenten beschermen, zich gebundeld en vormen ze samen brandweer zone Kempen. Momenteel zetten zo’n 350 beroeps en vrijwillige brandweermannen zich dagelijks in om de veiligheid van de inwoners van ons grondgebied te garanderen.

Beschrijving

Brandweer zone Kempen organiseert een aanwervingsprocedure en legt een wervingsreserve aan voor 33 vrijwillige brandweermannen

 • 5 plaatsen + aanleg werfreserve voor post Balen
 • aanleg werfreserve voor post Geel
 • 6 plaatsen + aanleg werfreserve voor post Grobbendonk
 • 10 plaatsen + aanleg werfreserve voor post Herentals
 • aanleg werfreserve voor post Herenthout
 • aanleg werfreserve voor post Mol
 • 12 plaatsen + aanleg werfreserve voor post Westerlo

Profiel

Jobinhoud
Als brandweerman heb je de drive om mensen te helpen, om voor elkaar door het vuur te gaan. Je bent gedreven om branden te bestrijden, reddingen uit te voeren en technische hulp te verlenen, allemaal om de veiligheid van de burgers te kunnen garanderen.
Je stelt je maximaal beschikbaar om de minimale uitruk van jouw lokale post 24/7 te garanderen. Je woont op maximum 8 km van de kazerne en bent binnen de 15 minuten beschikbaar.
Ben je bovendien een echte teamspeler die houdt van samenwerken, aangevuld met een grote dosis zelfstandigheid? Dan zoeken wij jou!
Voor de posten Balen, Geel, Herentals, Mol en Westerlo wordt gevraagd om bij voorkeur de specialisatie hulpverlener-ambulancier onder de knie te krijgen. Deze posten hebben ook een ambulance in hun dienst die eveneens draait op vrijwilligers.
Voor de andere posten zal de specialisatie later bepaald worden.

Toelatingsvoorwaarden
De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum 17/07/2019 te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • ten minste 18 jaar oud zijn
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten
 • houder zijn van rijbewijs B
 • houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader

Benoemingsvoorwaarde (als vrijwilliger)
Woonplaats: Je woonplaats bevindt zich maximum 8 km van de kazerne. De afstand tussen beide plaatsen wordt berekend van huisnummer tot huisnummer via de routeberekening van Google-maps. Deze verplichting moet ten laatste op het einde van de stageperiode vervuld zijn.

 • Post Balen: Vredelaan 2, 2490 Balen
 • Post Geel: Stelenseweg 92, 2440 Geel
 • Post Grobbendonk: Vaartkom 3, 2280 Grobbendonk
 • Post Herentals: Oud-Strijderslaan 1, 2200 Herentals
 • Post Herenthout: Bouwelse steenweg 8, 2270 Herenthout
 • Post Mol: Ambachtstraat 18, 2400 Mol
 • Post Westerlo: de Merodedreef 13, 2260 Westerlo

Wie niet voldoet aan de woonplaatsverplichting, maar toch over de mogelijkheid beschikt om binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep zijn brandweerkazerne te bereiken, kan aan de zoneraad een afwijking op de woonplaatsverplichting vragen. De zoneraad kan rekening houdend met de
omstandigheden van het individueel geval een afwijking op de woonplaatsverplichting toestaan.
Beschikbaarheid: om een optimale dienstverlening aan de burger te garanderen mag de zone de vrijwilliger, in onderling overleg, tot 8 uur per week vast inplannen. Er wordt van de vrijwilliger verwacht dat hij/zij zich, zonder in de kazerne te moeten zijn, beschikbaar verklaart om gevolg te geven aan een
oproep voor een interventie.

De functiebeschrijvingen van zowel brandweerman als hulpverlener-ambulancier kan je in bijlage terugvinden.

Het selectieprogramma
Alvorens kandidaten in aanmerking komen om als vrijwilliger te kunnen starten, dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen en een eliminerend medisch onderzoek, zoals vermeld in artikel 26 van het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers,
georganiseerd door de raad.
Het vergelijkend examen bestaat uit een mondelinge proef en is bedoeld om de motivatie, inzetbaarheid, beschikbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met het functieprofiel en de zone te testen.
Kandidaten dienen minimaal een score te behalen van 60% om te slagen.
De geslaagde kandidaten die zich via aanwerving kandidaat hebben gesteld, worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van 2 jaar. De geldigheidsduur is maximaal 2 keer verlengbaar, telkens maximum voor 2 jaar. De kandidaten worden gerangschikt in functie van het resultaat van de proeven.

Hoe dien je je kandidatuur in?
Kandidaturen worden gericht aan Brandweer zone Kempen op volgend e-mailadres: vacature@brandweerzonekempen.be of via de post: Brandweer zone Kempen, ter attentie van de personeelsdienst, Stelenseweg 92, 2440 Geel. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 17 juli 2019. De datum van verzending van het e-mailbericht of de poststempel worden beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend. Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen bevatten, worden aanvaard:

 • inschrijvingsformulier + motivatie (terug te vinden in bijlage)
 • curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses
 • kopie van het federaal geschiktheidsattest
 • kopie van het rijbewijs B
 • uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)
 • kopie van de identiteitskaart

Voor meer informatie: vacature@brandweerzonekempen.be of telefonisch op 014 56 66 39