Directeur risicobeheersing in de graad van officier via professionalisering in eigen zone

Hupverleningszone Rivierenland / post Mechelen / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 01 september 2019

Hupverleningszone Rivierenland

Gemeenten: Aartselaar, Berlaar, Bonheiden, Boom, Bornem, Duffel, Hemiksem, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek

417.000 inwoners. Dat is het samengeteld aantal inwoners van de 18 gemeenten die onder de bescherming van de zone valt. Om die opdracht tot een goed einde te kunnen brengen, zetten maar liefst ruim 150 beroepsbrandweerlieden, 670 vrijwillige brandweermannen en ambulanciers  én 40 ondersteunende personeelsleden zich elke dag opnieuw in. 

De brandweerposten van Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands én Willebroek vormen sinds 1 januari 2015 een grote hulpverleningszone: Rivierenland.  Onze hulpverleningszone is één van de nieuwe 34 hulpverleningszones in België.

Beschrijving

Als directeur risicobeheersing ben je verantwoordelijk voor de algehele werking van je directie en ben je actief lid van de Technische Commissie:

 • Je voert een integraalmanagement, je zorgt voor het algehele functioneren van je directie en ondersteunt de zoneraad, zonecollege en de zonecommandant bij de ontwikkeling van een visie en strategie ten aanzien van het beleid en de organisatie
 • Je bent verantwoordelijk voor het beleid, het beheer en de uitvoering van alle risicobeheerstaken binnen onze zone
 • Je formuleert een duidelijke visie op risicobeheersing, geeft input en neemt beslissingen i.v.m:
  • alle risicobeheerstaken
  • kennis en expertise delen en opvolgen van nieuwe ontwikkelingen inzake veiligheidsmanagement
  • bijdragen tot het verhogen van de brandveiligheid door advies voor en controle na (bouw)werken
  • deelnemen aan werkgroepen en overlegmomenten binnen de zone, met vertegenwoordigers van andere hulpverleningszones en overheidsdiensten, commissies,… om reglementen en normen inzake brandveiligheid uit te werken
  • infomomenten organiseren en adviezen geven over brandveilig leven voor burgers, scholen, specifieke doelgroepen, …..
  • lange termijn visie ontwikkelen inzake brandveilig leven
 • Je staat in voor het brandveiligheidsbeleid van gebouwen en inrichtingen aan de hand van reglementering en adviezen
 • Je onderhoudt interne en externe contacten en verzorgt een duidelijke interne communicatie om zo een goede informatiedoorstroming en een maximale afstemming te waarborgen
 • Je monitort en meet binnen de zone of de standaarden, protocollen en procedures ook effectief gehaald worden
 • Je volgt de beleidsuitvoering rond risicobeheersing en bijbehorende processen op, evalueert deze en stuurt deze bij waar nodig
 • Je waakt over de conformiteit van alle verstrekte adviezen inzake brandpreventie en de samenhang ervan
 • Je voert een integraal personeelsbeleid binnen je directie. Je ondersteunt je personeel bij hun taken en laat hen toe zich maximaal te ontplooien binnen hun werkterrein

Profiel

Profiel

 • Je beschikt over een aantoonbare achtergrond en ervaring in het beheer en de uitvoering van risicobeheerstaken binnen een brandweerzone
 • Je hebt concrete managementervaring
 • Je bent lid van het vrijwillig operationeel kader in onze zone
 • Je opdracht als directeur is niet combineerbaar met andere opdrachten, met uitzondering van OVD-diensten voor onze zone
 • Je beschikt bij voorkeur over het brevet PREV1 en PREV2 of je bent bereid deze te behalen zo snel mogelijk na aanstelling

 

Toelatingsvoorwaarden

Professionaliseringsvoorwaarden

 • Je bent benoemd als vrijwillig personeelslid in de graad van luitenant – kapitein – majoor of kolonel
 • Je voldoet aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving
 • Je beschikt over een graadanciënniteit van ten minste 2 jaar, aanwervingsstage niet inbegrepen
 • Je beschikt over een vermelding ‘voldoende’ – ‘goed’ of ‘zeer goed’ bij je laatste evaluatie
 • Voor professionalisering in de graad van luitenant beschik je over het attest ‘evaluatie- en competentiemanagement’ en de getuigschriften ‘PREV1’ en ‘FOROP1’
 • Voor professionalisering in de graad van kapitein, majoor of kolonel beschik je over het attest ‘evaluatie- en competentiemanagement’ en de getuigschriften ‘PREV1’ – ‘PREV2’ – ‘FOROP1’ en ‘FOROP2’
 • Je beschikt niet over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

 • Aangesteld als beroepsofficier in statutair dienstverband
 • 38u werkweek met een flexibele werktijd (officierenregeling)
 • Salaris volgens de wettelijke barema’s. Anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend, relevante privé-ervaring wordt verrekend
 • Maaltijdcheques van €6 met een eigen bijdrage van €1,09
 • Hospitalisatieverzekering
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie
 • Fietsvergoeding
 • Volledige terugbetaling trein- of busabonnement
 • Werkplaats is hoofdzakelijk brandweerpost Mechelen

 

Selectieprocedure

Solliciteer via https://www.jobsolutions.be/register/4082 en dit tot uiterlijk 1 september 2019 om 23.59u.
Bezorg ook volgende documenten (verplicht):

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • kopie van de nodige brevetten, attesten en getuigschriften

De vergelijkende selectieproef wordt georganiseerd door het extern selectiekantoor Solvus en omvat volgende onderdelen:

 • een thuisopdracht op basis van de functiebeschrijving (voorbereiding op het selectiegesprek). Deze wordt via mail aan de toegelaten kandidaten verstuurd ten laatste op 4 september 2019
 • een selectiegesprek, op basis van de vastgestelde competenties opgenomen in de functiebeschrijving. Dit selectiegesprek gaat door op woensdag 25 september 2019
 • een assessment. Het extern selectiekantoor stelt een assessment op masterniveau op, op basis van de verwachte competenties uit de functiebeschrijving. Enkel de kandidaten die geschikt bevonden worden na de thuisopdracht en selectiegesprek, gaan door naar het assessment

Om als geslaagd beschouwd te kunnen worden, moet de kandidaat minstens geschikt bevonden worden op de volledige vergelijkende selectieproef.

Bij deze vacature worden 2 procedures gelijktijdig opgestart: een procedure via mutatie en een procedure via professionalisering. Er worden 2 aparte rangschikkingen opgesteld. De rangschikking voor mutatie wordt eerst aangewend voor aanstelling.