Deskundig medewerker - Dispatcher (16 vacante plaatsen)

Brandweerzone Centrum / 9000 / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 15 April 2019

Brandweerzone Centrum

Gemeenten: Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, Lovendegem, Merelbeke, Melle, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.

Brandweerzone Centrum bestaat uit 13 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers te garanderen. Zij krijgen administratieve en technische ondersteuning van ruim 80 personeelsleden vanuit de hoofdkazerne in Gent.

 

Wil je graag een job met maatschappelijke relevantie, bekijk dan zeker onze vacatures.  Bij Zone Centrum zit je goed! Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team? Momenteel zijn wij op zoek naar een:

 

 

Deskundig medewerker – Dispatcher (16 vacante plaatsen)

contractueel – onbepaalde duur - niveau C

 

Beschrijving

Uw functie:

Onze Interzonale Dispatching beschermt 24 op 7 de Zones Centrum en Zuid-Oost (OVL), goed voor meer dan 850.000 inwoners.  Via dit unieke project sturen wij momenteel 22 brandweerposten (vrijwillig/gemengd/beroeps) aan van de Nederlandse tot de Waalse grens, met in totaal ongeveer 900 vrijwilligers en 600 beroepskrachten.

Onze Dispatching vormt het ondersteunende hart van onze operaties. Deze opdracht vervullen wij door de klok rond een kwalitatieve en deskundige ondersteuning te bieden aan onze operationele mensen en middelen op het terrein. Onze partners die beroep op ons doen, staan wij bij op een professionele en betrouwbare wijze en we maken hierbij gebruik van performante  en robuuste IT-services.

De toekomstige bezetting van onze Dispatching zal bestaan uit operationeel personeel, in combinatie met administratief niet-operationeel personeel. Er zullen minstens 3 personeelsleden tegelijkertijd fungeren als dispatcher.

 

Als dispatcher:

 

 • Ontvang je in hoofdzaak oproepen en meldingen van diverse 112-NoodCentrales (NC112) en occasioneel van naburige Politie- of Hulpverleningszones (vb. PZ Gent, Zone Vlaams-Brabant West,…)
 • Alarmeer en stuur je de (voorgestelde) mensen en middelen uit en werk je proactief achter de schermen mee om elke interventie tot een goed einde te brengen
 • Ondersteun je de mensen en middelen op het terrein via duidelijke en verstaanbare radiocommunicatie (vb. ASTRID)
 • Ben je een echte multi-tasker, daar je verschillende toepassingen combineert en deze accuraat gebruikt ter (informatie-) ondersteuning van de ploegen op het terrein
 • Bewaar je de kalmte en het overzicht tijdens drukke periodes (meerdere interventies tegelijkertijd) en handel je vragen vanop het terrein snel en deskundig af (vb. opschaling)
 • Maak je gebruik van diverse brandweer specifieke softwaretoepassingen (FrontForce Emergency, ZoneForce, EmerGISy, ICMS,…) en schrikt je een werkplek met 8 schermen niet af
 • Ben je een echte team-player, aangezien je immers nauw samenwerkt met diverse operationele en niet-operationele collega’s en dit 24 op 7
 • Leg je tijdens een interventie de relevante informatie vast (logboek) zodat die als basis kan dienen voor latere verslaggeving door de interventieoverste
 • Ben je klantvriendelijk en behulpzaam naar onze externe klanten toe, die onze dispatching telefonisch contacteren (vb. Pers, Burgemeesters, Technische Dienst, …)
 • Denk je proactief en constructief mee om bepaalde Dispatching procedures en processen te optimaliseren

Specifieke arbeidsomstandigheden

 

 • U werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement, dat uurrooster ziet er zo uit;

 

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

Week

V

V

L

L

N

N

N

1

T

T

V

V

L

L

L

2

N

N

T

T

V

V

V

3

L

L

N

N

T

T

T

4

 

V = vroege shift: 6h-14h

L = late shift: 14h-22h

N = nachtshift: 22h-6h

T = thuis, vrije dag

 • U bent bereid om in geval van grootschalige interventies (vb. Gemeentelijke Fase) of langdurig noodweer een tandje bij te steken en collega’s te ondersteunen (verwerking e-loket, 1722,…). Bovendien kan u gevraagd worden om sporadisch op andere plaatsen (dan de hoofdkazerne) binnen de Zone te werken.
 • Elk team bestaat uit vier dispatchers, waarvan er overdag (vroege/late shift) minstens drie aanwezig moeten zijn. Op feestdagen, weekends en tijdens nachten zijn er minstens twee dispatchers aanwezig.
 • Per gewerkte shift van 8 uur bouwt u overwerk op welke u flexibel – in samenspraak met collega’s – kan opnemen.
 • In het begin van het jaar worden aan uw verlofsaldo (35 dagen) ook 14 feestdagen toegevoegd. U beschikt dus over 49 dagen verlof die u flexibel – in samenspraak met je collega’s – kan opnemen.

 

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdatum voor

de selectieprocedure:

 • Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de betrekking gesitueerd is, conform artikel 11§3, 1° van de rechtspositieregeling administratief en technisch personeel van de Hulpverleningszone Centrum, met name een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
 • gelet op de specificiteit van de functie van deskundig medewerker - Dispatcher is het noodzakelijk dat de kandidaten in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op het moment van aanwerving:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking of functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk;
 • voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • de anti-discriminatie verklaring onderschrijven;
 • slagen voor de selectieprocedure.

 

Laatstejaarsstudenten dienen het bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn op de uiterste inschrijvingsdatum. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze voldoen aan de diplomavereisten op het ogenblik van aanstelling.

De kandidaten die buitenlandse diploma’s voorleggen, moeten vóór de uiterste datum geldend voor de inschrijvingen voor de selectieprocedure het bewijs leveren dat ze de gelijkwaardigheid van het diploma hebben aangevraagd.

De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene

aanwervingsvoorwaarden.

 

Competentieprofiel

In overleg met de betrokken partijen en vanuit de inhoud van de functiebeschrijving wordt voorgesteld om volgende competenties, cruciaal voor de uitoefening van de functie te meten:

 

 

 • klantgericht handelen
 • resultaatgericht werken
 • stressbestendig optreden
 • zich een oordeel vormen
 • samenwerken
 • probleemoplossend werken
 • rapporteren
 • zich waardig en integer gedragen
 • technische vaardigheden beheersen (o.a. kennis van het geografisch gebied, PC-kennis hebben,..)

Aanbod

Ons aanbod:

 • een job in Gent
 • afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie
 • bruto startloon van 1.927.37 euro per maand (dit bedrag is reeds geïndexeerd)
 • er wordt een premie van 28% van het uurloon voorzien voor elk gepresteerd uur
 • eventueel meerekenen van relevante anciënniteit
 • een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
 • Interne kandidaten behouden hun reeds verworven statuut
 • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
 • aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden
 • gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding

 

Interesse?

 • INFOSESSIE: op donderdag 4 april om 20u (vermoedelijk einduur is 22u) geven we meer info over de job van dispatcher en kan u al uw vragen stellen. U bent welkom in de hoofdkazerne (Roggestraat 70, 9000 Gent). Deelname aan deze infosessie is niet verplicht, gelieve bij voorkeur in te schrijven via deze link: https://goo.gl/forms/o85yzTdsWmrDCV0b2

Opgelet: deze infosessie is louter vrijblijvend en geldt niet als inschrijving voor de selectieprocedure.

 • INDIENEN KANDIDATUUR: ten laatste op 15 april 2019 verwachten wij uw CV, gevraagd diploma, rijbewijs en motivatiebrief via www.poolstok.be/vacatures/deskundig-medewerker-dispatcher-53437
 • het tijdig indienen van de correcte documenten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten indienen of laattijdig indienen, zullen zonder uitzondering worden geweerd uit de selectieprocedure. Indien u niet zeker bent of een document wel het juiste document is, kan u dit best voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen bij de contactpersoon voor de selectieprocedure.

Contactpersoon selectieprocedure: Angelique Lippens, angelique.lippens@brandweerzonecentrum.be of 09/268.88.35

Contactpersoon omtrent de functie-inhoud: Dries Van de Winkel, Dries.VandeWinkel@bwzc.be of 09/268.88.49

De Brandweerzone gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.