Brandweerman/-vrouw

Brandweer Zone Antwerpen Antwerpen

Solliciteren kan tot: 11 Maart 2019

Brandweer Zone Antwerpen

Brandweer Zone Antwerpen beschermt drie gemeenten: Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht. 

Het beschermings- of verzorgingsgebied is opgesplitst in het stedelijk gebied (Antwerpen en haar negen districten, Zwijndrecht en Wijnegem), het havengebied, belangrijke waterwegen, spoorwegen, autosnelwegen, tunnels en het luchtverkeer van Deurne.

Brandweer Zone Antwerpen zorgt voor de veiligheid van de bevolking en bezoekers van Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem. We staan altijd paraat om meer dan 550.000 mensen in en rond Antwerpen te beschermen en hun veiligheid te garanderen..

De opdrachten van de brandweer zijn erg verscheiden waardoor elke dag anders is. Een brandweerman/-vrouw blust niet alleen branden, maar helpt ook bij verkeersongevallen en springt in de bres voor mensen en dieren in nood. Ongevallen, bevrijding van personen, overstromingen, gaslekken, verdrinkingen, vervuiling, wespennesten,… telkens er gevaar is, wordt er een beroep gedaan op de brandweer. Brandweer Zone Antwerpen is daarom op zoek naar gemotiveerde brandweercollega’s.

Beschrijving

Wat doe je?

 • Als brandweerman/-vrouw bestaat je taak uit het voorkomen en beperken van menselijke en materiële schade. Branden bestrijden, reddingen uitvoeren of technische hulp verlenen maken onder meer deel uit van je takenpakket. Daarvoor hechten we veel belang aan specifieke vakkennis, technische vaardigheden en een constante fysieke paraatheid. We beschikken over zeer specifiek materieel en een modern wagenpark. Door constante opleiding en oefening sturen we onze werking bij in overeenstemming met de steeds veranderende risico’s.

 • Daarnaast ben je mee verantwoordelijk voor het volbrengen van logistieke taken. Je staat mee in voor het onderhoud van de kazerne, het brandweermateriaal en het wagenpark. Ook zorg je ervoor dat je interventiekledij en persoonlijke kledij steeds perfect in orde is.

 • Om je taken als brandweerman/-vrouw goed te kunnen uitvoeren, is het uitermate belangrijk dat je over een goede conditie beschikt. Hiervoor dient eveneens tijd gemaakt te worden om je fysieke paraatheid door middel van sport en training op peil te houden.

Voor meer gedetailleerde informatie over de functie van brandweerman, verwijzen we naar het functieprofiel (bijlage 1)

Profiel

Wat verwachten we van je?

Brandweer Zone Antwerpen is op zoek naar mensen met het volgende profiel:

 • Je bent medisch, fysiek en psychisch geschikt voor de functie.

 • Je bent handig en beschikt over een goede technische basiskennis.

 • Je bent leergierig en wil het nodige brandweermaterieel en materiaal leren gebruiken.

 • Je kan in het heetst van de strijd correct bevelen opvolgen en handelen zoals voorgeschreven.

 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en geen schrik om je handen vuil te maken.

 • Je voelt je geroepen om andere mensen te helpen en hebt zin in een job met een maatschappelijk engagement.

 • Je houdt ervan om in een hecht team te werken.

 • Je bent bereid om in ploegendienst te werken, ook op zaterdag en zon- en feestdagen.

 • Je ziet het zitten om (bij)scholing te volgen en jaarlijks een bekwaamheidsproef af te leggen met het oog op fysieke paraatheid.

 • Je bent bereid om een dienstvoertuig te (leren) besturen.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je dient aan een aantal inschrijvingsvoorwaarden te voldoen om toegelaten te worden tot de selectieprocedure van brandweerman/-vrouw:

 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.

 • Je bent minimum 18 jaar.

 • Je beschikt over een geldig federaal geschiktheidsattest voor het basiskader of het hoger kader zoals bepaald in het Koninklijk Besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone (of komt in aanmerking voor een vrijstelling indien je momenteel operationeel in dienst ben bij een andere hulpverleningzone).

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit bewijs je aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, dat maximum 3 maanden oud is op de uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur (11 maart 2019). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, kan je een schriftelijke toelichting voorleggen.

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten.

 • Je beschikt over een rijbewijs van tenminste categorie B.

 • Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands.

 

Opgelet! Je dient aan al deze voorwaarden te voldoen uiterlijk op  11 maart 2019!

Aanbod

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je gaat aan de slag bij Brandweer Zone Antwerpen, een zone  in volle beweging, waar je heel concreet bijdraagt aan onze missie.

 • Indien je slaagt voor de volledige selectieprocedure en een eliminerend medisch onderzoek start je met een voltijdse aanwervingsstage (dagdienst van 9u00 tot 18u00).

  • Tijdens de eerste 5 maanden van je aanwervingsstage krijg je van ons een degelijke opleiding.  Deze bestaat uit het brevet BO1 en de aanvullende opleiding specifiek voor Brandweer Zone Antwerpen. Je wordt op deze manier klaargestoomd voor de verschillende aspecten van je job als brandweerman/-vrouw. Vakken zoals technische hulpverlening, brandbestrijding, boomzagen, scheepsbrandbestrijding, fysieke paraatheid (sport en zwemmen), … komen hierbij uitgebreid aan bod. Slagen voor de verschillende onderdelen van deze opleiding is vereist om in de ploegendienstregeling te mogen starten. Bij niet slagen van bepaalde onderdelen/examens blijf je in dagdienst.

  • Tijdens de aanwervingsstage in ploeg dien je ook een specialisatie te volgen tijdens diensturen en deze met vrucht te volbrengen. Je stage eindigt ten vroegste één jaar na het behalen van het brevet brandweerman/vrouw.

 • Indien je voltijds statutair wordt benoemd (zie verder voor de gedetailleerde benoemingsvoorwaarden), dan werk je in een ploegendienstregeling (12-uren-continusysteem) en heb je een mooi aantal vakantiedagen. Hieronder zie je hoe ons continusysteem werkt:

  • Dag 1: dag-shift (7u30 - 19u30)

  • Dag 2: nacht-shift (19u30 - 7u30)

  • Dag 3: vrij

  • Dag 4: vrij

Naast de operationele shiften zijn er elk jaar nog een aantal opleidingsdagen.

  • Je wordt betaald conform de loonschalen die wettelijk zijn vastgesteld (KB geldelijk statuut). Tijdens de aanwervingsstage word je betaald volgens loonschaal B0-0 (voorbeeld bij 0 jaar geldelijke anciënniteit: 2158,23 bruto/maand basiswedde + 734,13 bruto/maand operationaliteitspremie)

  • . Voor elke daadwerkelijk gepresteerde periode ontvang je bovendien een operationaliteitspremie van 38%. Van zodra je je stage met succes hebt afgerond en benoemd bent, word je ingeschaald in loonschaal B0-1. Eveneen heb je recht op maaltijdcheques, een eindejaarspremie en vakantiegeld.

  • Dienstjaren bij andere openbare besturen en ervaring bij een andere hulpverleningszone zal meegenomen worden als geldelijke anciënniteit in de berekening van je loon. De manier waarop je anciënniteitsjaren kan aanvragen, wordt toegelicht van zodra je in dienst bent bij Brandweer Zone Antwerpen.

 • Je kan gratis lid worden van de personeelsvereniging Sodipa. Je krijgt dan heel wat kortingen op allerlei tickets en in winkels en je kan ook zelf regelmatig aan activiteiten deelnemen.

 • Je krijgt een hospitalisatieverzekering.

 • Je ontvangt een fietsvergoeding of tussenkomst voor het openbaar vervoer.

 • Je hebt heel wat sportfaciliteiten op het werk.

 • Een volledige opleiding tot brandweerman/-vrouw.

 • Je kan je steeds bijscholen en later brevetten behalen om door te groeien tot korporaal, sergeant, adjudant of luitenant. Je geeft dan zelf leiding aan een team brandweermensen.