Brandweerman - vrijwilligers (m/v/x)

Hulpverleningszone Zuid-Oost / Aalst / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 22 November 2018

Hulpverleningszone Zuid-Oost

De steden en gemeenten die onder de hulpverleningszone Zuid-Oost vallen zijn Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.

Wij zijn

De hulpverleningszone Zuid-Oost groepeert de 9 brandweerposten van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem,

Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen. Meer dan 500 vrijwilligers en beroeps

ambulanciers en brandweerlieden staan 24/24u in voor de veiligheid van de inwoners van de steden en

gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove,

Wetteren en Wichelen. Ook het niet-hulpverlenend personeel speelt, ieder met zijn eigen expertise, een

belangrijke rol in onze dagelijkse, efficiënte werking!

Profiel

Jouw profiel

· Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland.

· Je bent ten minste 18 jaar oud.

· Je hebt een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en

bewijst dit aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1).

· Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

· Je bent in orde met de dienstplichtwetten.

· Je bent houder van een rijbewijs B.

· Je bent houder van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader of het hoger kader.

· Je woont binnen een straal van 7 km rond de post waaraan je wordt toegewezen of je kan aanwezig zijn in de kazerne binnen de 10 minuten na alarmering

Jouw functie

· Je staat in voor het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken (bestrijding van branden, ontploffingen en milieubedreigende stoffen, redden van mensen en dieren, ….) in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren.

· Je staat in voor het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

· Als brandweerman werk je samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen. Je hebt taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voer je opdrachten uit van de bevelvoerder en meld je bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteer je het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

Aanbod

Wij bieden jou

· Bruto-uurloon van € 7,69 (niet geïndexeerd) als stagiair, stijgend met benoeming en anciënniteit.

· Toelage voor onregelmatige prestaties (zaterdag, zondag, feestdagen, nachtprestaties).

· Extralegale voordelen (fietsvergoeding bij wachtdienst in kazerne, erkentelijkheidstoelage, ...).

· Vorming, training en opleiding.

Vragen? Twijfels?

We beantwoorden jouw vragen graag op de infosessie op 12 november 2018 om 20u.

Locatie: Post Aalst - Vrijheidsstraat 55, 9300 Aalst.

Overtuigd?

Solliciteren kan door uiterlijk op 22 november 2018 (op straffe van nietigheid) een e-mail met onderstaande documenten te sturen naar personeelsdienst@zonezuidoost.be

- Een recent cv (motivatiebrief is niet verplicht maar wenselijk)

- Een kopie van een geldig uittreksel uit het strafregister (model 1)

- Een kopie van je rijbewijs B

- Een kopie van jouw federaal geschiktheidsattest (zie ikwordbrandweer.be). Dit attest moet uiterlijk op 8/12/2018 ingediend zijn.

Het interview zal plaatsvinden tussen 8 en 15 december 2018.

Meer informatie over de voorwaarden, selectieprocedure en functiebeschrijving vind je in de informatiebundel.