Brandweerman (m/v) via professionalisering in eigen zone

Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg Limburg

Solliciteren kan tot: 08 April 2019

Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg

De gemeenten Alken, Beringen, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom, Halen, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Wellen en Zonhoven behoren tot onze hulpverleningszone.

  Hulpverleningszone Zuid-West Limburg gaat over tot professionalisering in de eigen zone van een brandweerman/-vrouw in dagdienst, met wervingsreserve. Een professionalisering is de overgang van een vrijwillig personeelslid naar een vacant verklaarde betrekking van het beroepspersoneel in dezelfde of een lagere graad.

  Beschrijving

  Afhankelijk van de openstaande plaats kom je terecht in één van de posten binnen onze hulpverleningszone. Het werkregime is afhankelijk van de post waar je terecht komt. Houd er rekening mee dat locatie en werkregime kunnen wijzigen.

  De minimale functies die de brandweerman/-vrouw zal vervullen, volgens het ministerieel besluit van 8 oktober 2016, omvat tenminste de functieprofielen:

  • Brandweerman
  • Chauffeur
  • Pompbediener
  • Bediener hoogtewerker

  Er zullen nog andere functies toegevoegd worden zoals een administratieve, technische of logistieke functie en een functie in het kader van de specialisaties in de post waar hij/zij tewerkgesteld wordt, bijvoorbeeld ambulancier. Het werkregime en de locatie voor de vacante plaatsen is de huidige situatie en opent geen rechten bij eventuele toekomstige wijzigingen.

  Profiel

  • Je bent benoemd als vrijwillig personeelslid in onze hulpverleningszone Zuid-West Limburg
  • Je bent bereid te voldoen aan de functiebeschrijvingen in deze vacature
  • De vermelding ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ gekregen hebben bij de laatste evaluatie
  • Je hebt ten minste twee jaar graadanciënniteit als vrijwillig brandweerman in een hogere graad (aanwervingsstage niet inbegrepen)
  • Je hebt geen niet-doorgehaalde tuchtsanctie

  Ben je kandidaat? Volg dan onderstaande procedure:

  • Kom vrijblijvend naar onze infosessie op 28/03/2019 om 18u30 in post Hasselt
  • Kandidaturen worden gericht aan Hulpverleningszone Zuid-West Limburg:
   • Per brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs, gericht aan de personeelsdienst van hulpverleningszone Zuid-West Limburg, Zwarte-Brugstraat 1, 3500 Hasselt
   • Bij voorkeur per e-mail: personeelsdienst@zuidwestlimburg.be
  • De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op maandag 8 april 2019. De datumstempel van de brief, datum van afgifte op de personeelsdienst of de datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend
  • Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen (bij voorkeur in PDF[1]) bevatten, worden weerhouden: 
   • Curriculum vitae[2]
   • Motivatiebrief
   • Kopie rijbewijs B
   

  [1] Je kan gebruik maken van een gratis online PDF-converter om bestanden om te zetten naar het juiste formaat.

   

  [2] Je CV is een overzicht waarin we als potentiële werkgever meer te weten komen over jou als persoon. Hierin vermeld je persoonlijke (contact)gegevens, opleidingen en werkervaring. We komen graag te weten hoelang je ergens werkte, in welke functie en wat je precies deed/doet (taakinhoud).