Bijzondere rekenplichtige via mandaat

Hupverleningszone Rivierenland Antwerpen

Solliciteren kan tot: 07 April 2019

Hupverleningszone Rivierenland

Gemeenten: Aartselaar, Berlaar, Bonheiden, Boom, Bornem, Duffel, Hemiksem, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek

417.000 inwoners. Dat is het samengeteld aantal inwoners van de 18 gemeenten die onder de bescherming van de zone valt. Om die opdracht tot een goed einde te kunnen brengen, zetten maar liefst ruim 150 beroepsbrandweerlieden, 670 vrijwillige brandweermannen en ambulanciers  én 40 ondersteunende personeelsleden zich elke dag opnieuw in. 

De brandweerposten van Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands én Willebroek vormen sinds 1 januari 2015 een grote hulpverleningszone: Rivierenland.  Onze hulpverleningszone is één van de nieuwe 34 hulpverleningszones in België.

Beschrijving

Opdracht bijzondere rekenplichtige

Als bijzondere rekenplichtige ben je, onder het gezag van het zonecollege, verantwoordelijk voor het budgettair en financieel beheer van de zone:

 • Innen van de ontvangsten
 • Betaalbaar stellen van de uitgaven
 • Beheer van de boekhouding en kasbeheer
 • Opmaken van de jaarlijkse begroting en meerjarenplanning
 • Financieel advies verlenen aan het zonecollege
 • Opmaken en beheren van de inventaris van roerende en onroerende goederen
 • Advies verlenen bij gunning van overheidsopdrachten

Meer informatie omtrent de opdrachten van de bijzondere rekenplichtige binnen een hulpverleningszone vind je terug in de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Profiel

Volgende kandidaten kunnen deelnemen aan de selectieproef:

 • De financieel directeur van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone;
 • De financieel directeur van de OCMW’s van de gemeenten die deel uitmaken van de zone of van een andere zone;
 • De gewestelijke ontvangers;
 • De bijzondere rekenplichtige van de verschillende politiezones;
 • De personeelsleden van gemeenten en OCMW’s die al dan niet deel uitmaken van de zone die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel directeur van een gemeente of OCMW, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met een nuttige aantoonbare ervaring van 10 jaar;
 • De personeelsleden van de provincie Antwerpen, waartoe de zone behoort, die voldoen aan de voorwaarden om benoemd te worden tot financieel directeur van een gemeente of OCMW, gewestelijke ontvanger of bijzondere rekenplichtige van een politiezone, met een nuttige aantoonbare werkervaring van 10 jaar.

Aanbod

 • Een uitdagend mandaat in een grote hulpverleningszone (15 brandweerposten).
 • Mandaattoelage van 95% van de mandaattoelage van de zonecommandant (conform KB 10 juni 2014)

Kandidatuurstelling

Solliciteer via https://www.jobsolutions.be/register/3465 en dit tot uiterlijk 7 april 2019 om 23.59u.
Verplichte bijlages:

 • motivatiebrief
 • een uitgebreid curriculum vitae met vermelding en ter staving van de in het profiel vermelde voorwaarden
 • kopie diploma

 

Selectieprocedure

De jury (1 externe deskundige en 2 leden van de zoneraad) onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaturen. De jury vergelijkt de titels en de verdiensten van de kandidaten en analyseert hun curriculum vitae en motivatie.

De jury organiseert een selectiegesprek. De gesprekken gaan door op 24 april 2019 in post Duffel.

 

Heb je nog vragen/interesse?

Contacteer HRM dienst via hrm@bwzr.be. Informatie over de hulpverleningszone kan je terugvinden op de website www.civieleveiligheid.be/brandweer.