Beroepskapitein (officier) m/v/x

Brandweer Zone Oost-Limburg / Brandweerzone Oost-Limburg, post Genk / Limburg

Solliciteren kan tot: 04 Oktober 2019

Brandweer Zone Oost-Limburg

Gemeenten: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.

Brandweerzone Oost-Limburg is één van de drie hulpverleningszones in Limburg. Vanuit 8 brandweerposten, garanderen we de Snelste Adequate (brandweer)Hulp en Dringende Geneeskundige Hulpverlening aan meer dan 320.000 inwoners in 14 gemeentes. Onze zone telt ongeveer 500 medewerkers, waarvan meer dan 400 operationele brandweerlieden (beroeps en vrijwilligers), zo’n 70 vrijwillige ambulanciers/verpleegkundigen en 20 vaste medewerkers bij de omkaderende diensten.

Brandweerzone Oost-Limburg zoekt een beroepsofficier

 • Je oefent een job uit met groot maatschappelijk nut en veel uitdaging.
 • Je bezit natuurlijk leiderschap, bent mensgericht en hebt verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent bedreven in het aansturen, coördineren en coachen van multidisciplinaire teams
 • Je draagt met jouw technische expertise rechtstreeks bij aan de verdere ontwikkeling van de brandweer(zone)

 

Brandweerzone Oost-Limburg gaat over tot de aanwerving en aanleg van een werfreserve voor:

BEROEPSKAPITEIN (OFFICIER) M/V/X

Statutair, voltijds, voor post Genk

Beschrijving

Als brandweerofficier heb je een gevarieerd en uitdagend takenpakket, met veel verantwoordelijkheid. Naast operationeel leidinggevende, ben je ook technisch expert en (team)manager. Je werkt zowel op als naast het terrein:

 • Op het terrein leid en coördineer je complexe(re) interventies die tot de officiële opdrachten van de brandweer behoren (bestrijding van brand, ongeval gevaarlijke stoffen, reddingen, bevrijding van geknelde personen, …). Je voert het bevel over onderofficieren en manschappen en bent verantwoordelijk voor de doeltreffende, efficiënte,veilige en kwaliteitsvolle afhandeling van deze interventies. Je werkt ook samen met andere officieren, hulpverleningszones en veiligheidsdiensten.

 

 • Naast het terrein, specialiseer je je gaandeweg in één of meerdere expertises of domeinen, die de zone jou toewijst. Dat kan bijv. technische brandpreventie, noodplanning, aankopen, logistiek, vorming&opleiding zijn. Je werkt de nodige projecten, adviezen, procedures, planningen, instructies, technische fiches, … uit en zorgt voor de implementatie en verankering in onze organisatie.

 

 • Je werkt hiervoor samen met de omkaderende diensten van onze zone. Deze medewerkers stuur je aan, in nauw overleg met de diensthoofden en in lijn met het zonaal beleid.

 

 • Je werkt hoofdzakelijk in dagdienst, maar als officier bij Brandweerzone Oost-Limburg ben je ook gebonden aan de ‘oproepbaarheidsdienst’ (in een beurtrol met de andere officieren). Dit betekent dat je ook wachtdiensten van thuis uit doet, waarbij je binnen de 15 minuten onze kazerne in Genk kan bereiken. Tijdens deze dienst(en) ben je 24/24 oproepbaar voor dringende interventies.

 

 • Uiteraard volg je jaarlijks ook verschillende praktische en theoretische opleidingen zodat je up-to-date blijft met de nieuwste interventietechnieken, technologieën en andere ontwikkelingen. Jouw operationele inzetbaarheid blijft via (verplichte) opleidingen, trainingen en oefeningen gegarandeerd. Als je nog geen officierenbrevet hebt, krijg je een gedegen opleiding aan de brandweerschool om dit te behalen. Op termijn, zal je als expert ook zelf opleidingen geven aan medewerkers en collega’s.

 

 • Je neemt deel aan (officieren)vergaderingen, overleg, (inter)zonale oefeningen… en staat onder direct gezag van de zonecommandant. Je bouwt mee aan het zonaal beleid en realiseert mee de vooropgestelde doelstellingen.

Profiel

 • Je hebt een vurige interesse in veiligheid en hulpverlening.
 • Je bent loyaal, integer en plichtsbewust.
 • Je hebt ruime ervaring in plannen, organiseren en coördineren.
 • Je denkt en handelt pro-actief en strategisch, je hakt knopen door, ook in stresssituaties.
 • Je staat voor een sterke veiligheidscultuur en weet dit te vertalen in concrete acties en richtlijnen.
 • Als echte peoplemanager weet je samen te werken en te communiceren met verschillende teams en diensten binnen onze brandweerzone, en daarbuiten. Je stelt je toegankelijk en constructief op, in lijn met de open en respectvolle organisatiecultuur van de zone.
 • Binnen je eigen team zorg je niet alleen voor de sturing en opvolging van je medewerkers, maar faciliteer je ook de ontwikkeling van hun talenten.
 • Je bent je ervan bewust dat je een voorbeeldfunctie vervult.
 • Aan kwaliteit hecht je veel belang, opleidingen en bijscholingen zijn voor jou onontbeerlijk.
 • Je bent fit en houdt je fysieke conditie op peil.
 • Een 9-to-5-mentaliteit is niet aan jou besteed.
 • Een ijzersterke, technische achtergrond biedt grote meerwaarde voor een brandweerofficier. Een ingenieursdiploma is dan ook een echte troef.

Voorwaarden

Je bent Belg en je geniet je burgerlijke en politieke rechten. Je bent in orde met de dienstwetplichten en je gedrag is in overeenstemming met de eisen van deze functie. Je beschikt over een master- of HOLT-diploma, bij voorkeur in een technische richting. Het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) hoger kader bezorg je vóór de aanvang van het vergelijkend examen, of je toont aan reeds in dienst te zijn als officier bij een hulpverleningszone. Je hebt een rijbewijs B en voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de functiebeschrijving van beroepskapitein, te raadplegen op www.bwol.be/vacatures.

Aanbod

Je wordt werknemer bij Brandweerzone Oost-Limburg, voltijds en in statutair dienstverband. Je maakt deel uit van het hoger kader, met als standplaats post Genk. Gedurende je hele loopbaan krijg je de kans om je bij te scholen en te ontwikkelen binnen jouw eigen specialisaties, domeinen en talenten.

Je brutomaandloon ligt tussen €3.669,84 (0 jaar anciënniteit) en €6.394,47 (maximale anciënniteit van 25 jaar.). Bovenop deze wedde ontvang je een premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties van 28% per gepresteerd uur. Ervaring als brandweervrijwilliger of als beroepsbrandweer bij een andere zone wordt gevaloriseerd, evenals werkervaring in de openbare sector. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens mee in rekening genomen worden, met een maximum van 15 jaar. Cumulatie van anciënniteit is niet mogelijk.

Je geniet extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. Je hebt recht op 30 vakantiedagen per jaar.

 

Kandidatuur:

Bezorg ten laatste op 4 oktober 2019 jouw motivatiebrief, uitgebreid cv, een kopie van je rijbewijs en identiteitskaart, én een recent uittreksel van het strafregister model 596-2 (minderjarigenmodel, max. 3 maanden geleden afgeleverd) aan personeel@bwol.be of per brief aan Brandweerzone Oost-Limburg t.a.v dienst personeel, C-mine 50, 3600 Genk.

Een kopie van je FGA hoger kader, of jouw tewerkstellingsattest als brandweerofficier, bezorg je bij kandidaatstelling of ten laatste vóór de aanvang van het vergelijkend examen.

 

Selectieprocedure:

 1. Voldoet je kandidatuur aan de vooropgestelde voorwaarden, dan word je uitgenodigd voor een schriftelijke proef.
 2. De geslaagden van deze eerste proef leggen vervolgens een niet-eliminerende psychotechnische proef en een eliminerende groepsproef af.
 3. Tenslotte worden de geslaagden op de groepsproef uitgenodigd voor de finale en beslissende proef, namelijk het interview. (selectiereglement zie www.bwol.be/vacatures).

Vóór indiensttreding volgt nog een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.