Aanwerving 3 BEROEPSAMBULANCIERS-niet-brandweerman (m/v) + aanleg wervingsreserve

Hulpverleningszone Noord-Limburg / Posten Bree, Lommel en Pelt / Limburg

Solliciteren kan tot: 11 augustus 2019

Hulpverleningszone Noord-Limburg

Gemeenten: Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt.

Wil je jouw hoofdberoep in het teken zetten van bijdragen aan het welzijn van de burger?

Is dringende geneeskundige hulpverlening jouw roeping?

Wil je deel uitmaken van de permanentie op één van onze brandweerposten? Kom dan zeker naar onze informatiesessie op 25 juli 2019 om 19 uur in post Pelt.

Beschrijving

De functie van hulpverlener-ambulancier behoort tot het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is. De hulpverlener-ambulancier maakt deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. Hij* werkt in een beperkt team en kan doortastend en zelfstandig handelingen stellen. Hij beschikt over een goed inlevingsvermogen en heeft een bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.

De hulpverlener-ambulancier rukt uit voor medische urgenties. Hij vervoert niet alleen een slachtoffer, hij behandelt het slachtoffer volgens zijn kennis en kunde en brengt ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Na een interventie zorgt hij er voor dat de ambulance zo snel mogelijk terug inzetbaar is (aanvullen voorraden, reinigen materiaal, ...). Hij neemt deel aan oefeningen en opleidingen met het oog op het goed uitvoeren van de hem toegewezen opdrachten. Daarnaast vervult hij ook taken met betrekking tot administratie, techniek, logistiek of onderhoud.

Aangezien hij vaak in contact komt met burgers in nood, is hij een uithangbord van de zone en blijft hij in alle omstandigheden begripvol en tactvol.

De te leveren prestaties zijn georganiseerd in diensten van 12 uur op werkdagen van maandag tot vrijdag en dit van 6 tot 18 uur. Je wordt verbonden aan één post als hoofdtewerkstellingsplaats, maar kan ook meedraaien in een andere post van onze zone.

Een beroepsambulancier kan geen vrijwillig brandweerman zijn in dezelfde zone. Bovendien dient een beroepspersoneelslid toestemming te vragen aan de zoneraad voor een cumul van beroepsactiviteiten.

De volledige functiebeschrijving vind je op http://jobs.hvznl.be

* met hij wordt hij en zij bedoeld

Profiel

Extra aandacht voor:

- kandidaten dienen bereid te zijn om te werken in shiften van12 uren.

We zoeken kandidaten die bij voorkeur reeds in het bezit zijn van een DGH badge of beschikken over een brevet dat rechtstreeks toegang geeft tot het verkrijgen van een badge. Houder zijn van een rijbewijs C is eveneens een pluspunt. Kandidaten die geen rijbewijs C hebben, dienen bereid te zijn dit te behalen. Het rijbewijs C moet behaald zijn op het einde van de stageperiode.

 

Voor meer info zie: http://jobs.hvznl.be

Aanbod

zie http://jobs.hvznl.be