Aanwerving 24 vrijwillige hulpverleners-ambulancier-niet-brandweerman (m/v) + aanleg wervingsreserve

Hulpverleningszone Noord-Limburg / Posten Bree, Leopoldsburg, Lommel en Pelt / Limburg

Solliciteren kan tot: 11 augustus 2019

Hulpverleningszone Noord-Limburg

Gemeenten: Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt.

Ben je gedreven, betrokken en geëngageerd? Werk je graag in teamverband? 

Wil je je naast jouw hoofdberoep inzetten voor het welzijn van de burger?

Wil je aan de slag als vrijwillige ambulancier? Kom dan zeker naar onze informatiesessie op  25 juli om 19 uur in post Pelt.

Beschrijving

De functie van hulpverlener-ambulancier behoort tot het ambulancepersoneel dat geen brandweerman is. De hulpverlener-ambulancier maakt deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. Hij* werkt in een beperkt team en kan doortastend en zelfstandig handelingen stellen. Hij beschikt over een goed inlevingsvermogen en heeft een bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.

De hulpverlener-ambulancier rukt uit voor medische urgenties. Hij vervoert niet alleen een slachtoffer, hij behandelt het slachtoffer volgens zijn kennis en kunde en brengt ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Na een interventie zorgt hij er voor dat de ambulance zo snel mogelijk terug inzetbaar is (aanvullen voorraden, reinigen materiaal, ...). Hij neemt deel aan oefeningen en opleidingen met het oog op het goed uitvoeren van de hem toegewezen opdrachten. Daarnaast vervult hij ook taken met betrekking tot administratie, techniek, logistiek of onderhoud.

Aangezien hij vaak in contact komt met burgers in nood, is hij een uithangbord van de zone en blijft hij in alle omstandigheden begripvol en tactvol.

De te leveren prestaties zijn variabel en je werkt in een dienstregeling met wacht op de kazerne. Je wordt minimaal 2 diensten per maand ingeroosterd. Denk eraan dat een ambulancier ook op feestdagen aan het werk is. Je wordt verbonden aan één post als hoofdtewerkstellingsplaats, maar kan ook meedraaien in een andere post van onze zone.

De volledige functiebeschrijving vind je op http://jobs.hvznl.be

* met hij wordt hij en zij bedoeld

Profiel

Extra aandacht voor:

- bereid zijn om deel uit te maken van een dienstregeling met wachtdiensten op de kazerne.

Wij zoeken kandidaten die bij voorkeur reeds in het bezit zijn van een DGH badge of beschikken overeen brevet dat rechtstreeks toegang geeft tot het verkrijgen van een badge.

 

Voor meer info zie http://jobs.hvznl.be

Aanbod

zie http://jobs.hvznl.be